۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

خواهر خوبم 6


بابا خیلی آزاد بود در مسایل مختلف ولی این بار منو مهسا یه کمی زیاده روی کرده بودیم برای همین منو کمی نگران کرد وقتی گفت میخواد بیاد لندن رفتم سراغ مهسا هنوز خواب بود به زو بیدارش کردم ولی بازم چشاش تو خواب بود بغل کردم بردمش تو حموم چون لخت بود نیازی به در آوردن لباس نداشت و همین باعث شد که من آبو باز کنم تا حسابی مهسارو غافل گیر کنم برای این که هنوز چشاشو بسته بود من میدونستم که بیدار شده آخه اون همه من دست مالیش کرده بودم و کلی هم اینور اونورش کردم اما وقتی آبو باز کردم مهسا یه جیغ بلند کشید واااااااااااااای ! داداش چیکار کردی منو ترسوندی آخه آدم که خوابه رو این جوری میبرن زیر آب سرد ؟ منم کلی خندیدم بغلش کردم گفت ببخشید اگه یه کم زیادی ازیتت کردم و لب خشگل ازش گرفتم اونم از خدا خاسته چنان لب بازی رو شروع کرد که دیگه نتونستم تحمل کنم بلندش کردمو دستامو از زیر پاهاش رد کردم اونم دوتا دستشو حلقه زد دور گردن من تا راحت تر باشه از زیر باسن گردو خوش فرمشو میمالوندم و از بالا لب میگرفتم ازش مهسا یه کم خودشو بالاتر آورد تا من بتونم سینه هاشو بکنم تو دهنم منم همین کارو کردمو سینه های ناز مهسا رو میک میزدمو مهسا هم آهو ناله میکرد ! داداش فرشاد میشه کیرتو بکنی تو کونم ؟ وااااو چیه دیونه بازم کیر میخوای ؟ آری داداش من هنوزم میخوام آخه الان دیگه بعد از ظهر شده و من هم هیچی نخوردم حداقل بزار یه کیر بخورم که ؛ باشه من آماده ام آوردمش پایین خوابوندمش کف حموم و خیلی راحت کیرمو که دیگه راهشو بلد بود چجوری بره تو کون مهسا جونم کردم تو مهسا یه آه ضعیفی کشید ؛ درد داره مهسا جونم ؟ آری فرشاد خیلی درد داره ولی اونی نیست که صبح بود پس تا میتونی تلنبه بزن ..... ای به چشم شروع کردم تند تند تلنبه زدن روش خوابیدم و دستمو کردم زیر سینه هاش یه کمی خودشو آورد بالا تر که لتونم راحت سینهشو بگیرم تو دستم و بمالونم هنوز داشتم تو کونش تلبه میزدم که دیگه داشت آبم میاومد گفتم خواهر جون میخوای آب بخوری یا بریزم تو کون نازت گفت نه میخوام بخورم یه چندتا تلنبه دیگه هم زدم و بلند شدم مهسا هم سریع پاشد رو زانو هاش نشستو کیرمو کردم تو دهنش با دوتا عقب و جلو کردن آبم با فشار تمام ریخت تو دهنشو مهسا هم همشو قورت داد و یه لیس خشگل هم لباشو زد که چیزی نمونده باشه اووووف داداشی عجب چیزی بود خیلی خوش مزه است اگه بازم باشه میخوام ولی میدونستم که مهسا هنوز به لذت کامل نریده چون از چشاش معلوم بود رفتم روش و به پشت خوابوندمش دو باره کف حموم پاهاشو دادم بالا و رفتم سراغ اون کس خوشتراشش که خیلی خیس بود و یه بوی خیلی عشری کننده میداد اولش یه خورده با آرامش رفتم جلو ولی همین که زبونم به کسش خورد مثل دیونه ها افتادم به جون اون کس فابریک مهسا جون با زبونم میکشیدم روی کسش که مهسا شروع کرد به جیغ کشیدن آروم که معلوم بود خیلی عشر رو داره تحمل میکنه ؛ داداش جون بخور تند تر جون من تند تر بخور که دارم میام بخور بخور ! آههههههههههههه داداش جون دوستت دارم آخخخخخخ واااااااااااای مهسا به ارگاسم رسید و همه آبشو ریخت تو دهن منو خودش کف حموم ولو شد منم همه شو خوردمو رفتم روی مهسا خواهر نازم که دیگه از حالش فقط خودم خبر داشتمو یه بوس کردم از لب نازکش که مثل ابروهاش خیلی نازک بود ولی خودش دوست نداشت و همیشه میخواست که پروتز کنه اون لبارو بوسیدمو لب گرفتم ازش تا یه کم به حال اومد گفت داداشی خیلی دوستت دارم هیچ وقت ولم نکن همیشه با من باش این ترز حرف زدنشو دوست داشتم چون خیلی جذاب میشد گفتم باشه خواهر کوچولو همیشه با تو هستم هرگز ولت نمی کنم تو مال منی ! اینو که گفتم مهسا لباشو قفل کرد رو لبای منو تا میتونست لب گرفتو منم باهاش همکاری میکردم دیگه بلندش کردمو دوش خیلی کوچولو گرفتیمو اومدیم بیرون از حموم مهسارو گفتم برو لباس بپوش باید بیرم یه جای که خیلی مهم است مهسا رفتو یه لباس خیلی کوتاه تنش کردو حسابی آرایش کرد منم لباس پوشیدمو دو نفری رفتیم بیرون .... ادامه دارد .... نویسنده دختر خوشگل 

۳ نظر:

  1. سلام اگه کسی هست بکنمش واسه سکس که دوس داشته باشه بهترین سکس عمرش رو داشته باشه بهش حال بدم هیچ وقت فراموش نکنه واسش بدنش رو بخورم کسش رو بخورم با سینه هاش بازی کنم اگه کسی دنبال کسی هست که بهش حال بدم ارضاش کنه به اوج شهوت برسونمش هم ادم قابل اعتماد باشه من هستم خوزستان فرقی نمیکنه طرف حسابم کجای باشه 09393956387

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. سلام من دنبال یه خانوم هستم واسه صیغه از اصفهان یا شهرهای اطرافش 09010775811

      حذف