۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه

اولین و بهترین سکسم با خواهرم

خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم بر میگرده به سال 89 زمانی که اولین و به مراتب بهترین سکس رو با خواهرم سارا تجربه کردم.
امیدوارم خوشتون بیاد و در پایان نظر یادتون نره.در ضمن فقط اسامی مستعار هستند و بقیه داستان به طور کامل و بدون شاخ و برگ تحریر شده.
اسم من سینا ست و با خواهرم سارا در یک خونواده 4 نفری زندگی میکنیم .
نزدیک امتحانهای پایانی سال تحصیلی بود.اون زمان من 20 سالم و خواهرم 17 سالش بود. سارا با اینکه سنش کم به نظر میرسی اما ذهن عالی و نابغه ای داشت؟همیشه نمره اول کلاس بود.دختری با قد 168 و وزن حدود 51 کیلو.
من به طور کلی تا قبل از اون اتفاق علاقه زیادی به سکس نداشتم اما بعد از اون اتفاق تمام زندگی من عوض شد.نه اینکه از سکس چیزی نمیدونستم اما به کل علاقه ای نداشتم.
طبق معمول جلوی مدرسه با بچه ها نشسته بودیم که یکی از بچه ها گفت که توی آمریکا یه دختری از برادرش حامله شده.
این موضوع برای من خیلی سخت و غیر قابل قبول بود .
آخه مگه میشه آدم از خواهرش بچه دار بشه؟
اصلا مگه میشه که یه برادر با بی رحمی کامل با خواهر خودش سکس داشته باشه؟؟
توی حال و هوای این حرفها بودم که نفهمیدم چجوری رسیدم خونه.
به طور ناخود آگاه بعد از اینکه رسیدم خواهرم سارا رو صدا زدم و در پی جست و جوی اون بودم که یک دفعه با صدای مادرم به خودم اومدم.
سارا رفته بیرون.
گفتم مامان کجا رفته؟ گفت : با دوستاش رفته خرید؟ یکم جا خوردم اما به روی خودم نیاوردم.
بدون اینکه چیزی بگم رفتم توی اتاق و یک راست رفتم روی تخت سارا دراز کشیدم.آخه من و سارا توی یه اتاق هستیم.
توی این هنگام داشتم با خودم حس سکس با سارا رو تجسم میکردم.
یعنی میشه من با سارا سکس داشته باشم؟
یعنی میشه بدون اینکه از کسی بترسم تا صبح توی بغلش بخوابم؟
یعنی میشه سارا برای همیشه مال خودم بشه؟
توی این افکار بودم که نفهمیدم کی خوابم برد.
با صدای زنگ در از خواب پریدم.صدای سارا رو که داشت با مامانم احوال پرسی میکرد رو به وضوح میشنیدم.
احوالپرسی تموم شد و سارا طبق معمول وارد اتاق شد.
وقتی دید که من رو تختش خوابیدم خشکش زد. با صدای نسبتا بلند گفت که سینا چرا رو تخت من خوابیدی؟
به نشانه سکوت دستم رو گرفتم جلوی دهنم و گفتم هیسسسسسسسسسسسس؟ چرا صداتو بلند میکنی؟
دلم خواست یه بار هم که شده رو تخت سارا جونم بخوابم. اگه ناراحتی بلند میشم میرم رو تخت خودم.
نمیدونم چرا ولی با این حرفم انگار یه پارچ آب یخ خالی کردم روش.
با یه لحن ملایم و لبخندی دلنواز در جوابم گفت: بخواب ولی فقط چون داداشمی.
این حرفو زد و رفت که لباساشو عوض کنه. توی دلم بلوایی به پا بود. ناخود آگاه در حالی که داشت لباس عوض میکرد نگاهم افتاد بهش.
در حالی داشتم نگاهش میکردم که تمام لباساش رو به جز شرت و سوتینش در آورده بود.
تا حالا با این دقت به اندام خواهرم نگاه نکرده بودم. خیلی زیبا بود. اندامی ظریف و مانکنی با باسن و سینه های یه دختر 17 ساله.
در همون حال بودم که دوباره سکس با سارا رو مجسم کردم.وای خدای من؟ چه باسنی؟
چه سینه های زیبایی؟ داشتم کم کم با دیدن اندامش دیوونه میشدم.کیرم نیمه بیدار شده بود. اصلا توی این دنیا نبودم.
وقتی به خودم اومدم دیدم سارا برگشته و با بدن نیمه عریان داره نگاهم میکنه.فکر کنم متوجه شده بود که کیرم بلند شده.
چند لحظه مکث کرد و بدون اینکه چیزی بگه ادامه لباساشو پوشید و برگشت و توی چشمام نگاه کرد و از اتاق رفت بیرون.
این حرکاتش داشت دیوونم میکرد.خلاصه چند روز به همین منوال گذشت و من خیلی تو کف سارا بودم
فکر کنم خودشم اینو فهمیده بو. آخه توی هر موقعیتی سعی میکردم اندامشو دید بزنم.
خلاصه بگذریم چون زیاد نمیخوام به هاشیه هاش توجه کنم.
حدود 15 روز کار من فقط شده بود دید زدن خواهرم.
حتی یه بار ازم پرسید: سینا من خر نیستم چرا اینقدر سعی داری بدن لخت منو نگاه کنی؟
من با پرسیدن این سوال کرک و پرم ریخت اما با پرویی تمام جواب دادم چون که عاشقتم.
فکر نمیکنم که منظورم رو به طور کامل فهمیده باشه اما حد اقل یه کمی از موضوع رو بهش رسوندم.
یادمه به خاطر این جواب که بهش دادم فقط لبخند زیبایی زد و از اتاق رفت بیرون.
2 روز بعد از این ماجرا داییم زنگ زد و گفت مادر بزرگم فوت کرده.
مامان و بابام برای مراسم به شهرستان رفتند و من موندم و سارا و یه خونه خالی و 1000 تا آرزو.
شب بعد از اینکه با سارا یه مقدار در مورد خاطرات گذشته و مادر بزرگ صحبت کردیم سارا گفت:سینا من خوابم میاد و میرم بخوابم.
اینو گفت و از جاش بلند شد.
منم در جواب گفتم باشه تو برو تو اتاق تا من برم در حیاطو قفل کنم و بیام.
وقتی برگشتم توی اتاق از تعجب خشکم زد.
وای خدا یعنی داشتم درست میدیدم؟
یعنی این سارا بود؟ اصلا باورم نمیشد؟ آخه تا حالا فرشتا ای به این زیبایی ندیده بودم.
تنها چیزی که تن خواهرم بود یه تاپ سفید با سوتین قرمزی که از زیرش کاملا معلوم بود و یه شلوارک تنگ که به وضوح زیبایی کس و کونش از زیرش معلوم بود.دوباره کیرم بلند شد. وای خدا داشتم خواب میدیدم.
متوجه شدم که سارا داره با دقت به کیر بلند شده من نگاه میکنه.
یک آن عرق سردی روی بدنم حس کردم و با گفتن یک شب بخیر چراغ رو خاموش کردم و رفتم رو تخت.
خدایا؟ یعنی داشتم درست میدیدم؟ من این خواهرو داشتم و تا حالا ازش کوتاهی میکردم؟
اونقدر با خودم کلنجار رفتم تا تونستم سر صحبت رو باز کنم؟
سارا؟
بله.
خوابی یا بیدار؟
بیدارم داداشی چطور مگه؟
سارا اگه یه سوالی ازت بپرسم راستش رو بهم میگی؟
آره داداشی جونم هر چی باشه.
قول میدی؟
قول میدم.
تا حالا شده دوست داشته باشی کاری رو انجام بدی اما نتونی؟
مثلا چه کاری؟
مثلا اینکه بخوای به یه نفر ابراز علاقه کنی؟
آره؟
به کی؟
به تو داداش سینا.
با این جوابش کم مونده بود سکته کنم.
بهش گفتم : منظورم غیر از خواهر و برادریه؟
گفت:آره دیگه منم که خواهر و برادری رو نمیگم؟
دیگه واقعا داشتم سکته میکردم.
بعد از چند لحظه سکوت گفتم: من که همیشه کنارتم پس چرا حالا میگی؟
گفت آخه میترسیدم؟
گفتم : از چی؟
گفت از اینکه از دستم ناراحت بشی. آخه من میدیدم که همه دوستهام دوست پسر دارن اما من اصلا از دوست پسر خوشم نمیاد.
من از تو خوشم میاد سینا جونم؟
با گفتن این جواب هم کلم داشت از فشار میترکید و هم کیرم بلند شده بود.
در جواب بهش گفتم سارا من عاشقتم من فقط تورو از خدا میخوام.
در جواب بهم گفت سینا یه کاری برام میکنی؟
پرسیدم چه کاری؟
گفت بیا تو بغلم.
منم از خدا خواسته بدون اینکه جوابی بدم بلند شدم و رفتم کنارش روی تخت دراز کشیدم.
یه دفعه گرمای وجودشو روی تن و لبهام حس کردم.
داشت با تمام وجود لبهام رو میخورد. انگار صد سال بود که لب نخورده بود.اما اصلا وارد نبود چون اولین بارش بود
منم داشتم لباشو میخوردم و سینه هاشو میمالیدم.من دیوونه سینه هاش هستم .بعد بهش گفتم سارا جنم؟
گفت : بله؟
گفتم : لباسامونو در بیاریم؟ گفت چشم هرچی تو بگی و بعد اون لباسای من و من لبلسای اونو در اوردم
این دفعه کاملا لخت بودیم. لخت لخت.
داشتم سینه هاشو میخوردم که دیدم آه و نالش بلند شد
با نوک سینه هاش بازی کردم و یواش انگشتمو با آب دهنم خیس کردم و گذاشتم رو کسش.
توی همین لحظه بود که از شدت لذت ارضا شدم ولی به روی خودم نیاوردم
همینجور داشتم با کسش و سینه هاش بازی میکردم که بهش گفتم اجازه هست بخورمش؟
گفت سینا تو داداشمی تو عشقمی اصلا نیاز به اجازه نداری.
بعد یواش اومدم پایین و شروع کردم به خوردن و لیسیدن کسش. حدود 10 دقیقه داشتم این کارو میکردم که دیدم با دست سرمو فشار داد به کسش و گفت تندش کن دارا میاد و منم تند خوردمش و با یه آه بلند که کل اتاق رو فرا گرفت و یه لرزش خفیف ارضا شد و منم با تمام وجود تمام آبی که از کسش خارج شد رو خوردم.
بیحال افتاد رو من. بعد از چند لحظه بهش گفتم عشقم حالا نوبت منه گفت چشم داداشی جونم.
بلند شد و بی اراده کیرمو کرد تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن.
بلد نبود و همش گازش میگرفت اما من از شدت بی حالی متوجه نبودم.داشتم با کسش بازی میکردم که یادم افتاد به کونش. بهش گفتم سارا میخوام از کون بکنم گفت هر طور دوست داری.
منم کیرمو از تو دهنش در آوردم و یه کم کرم نرم کننده مالیدم به سر کیرم و با انگشت یه کم هم مالیدم به کون سارا بعد به بغل خوابوندمش و با سوراخش بازی کردم تا آماده بشه
بعد از چند دقیقه آروم سر کیرمو گذاشتم در کونش و یواش هل دادم تو دیدم از درد یه جیغ کوتاه زد بهش گفتم نترس عشقم الان آروم میشه بعد از یه مکث کوتاه دوباره شروع کردم به فشار دادن اما این دفعه دیدگه دردش نمیگرفت تا جایی که تا آخر کردم توش دوباره بعد یه مکث کوتاه شروع کردم به عقب و جلو کردن.چون یه بار آبم اومده بود و بار دومم بود حدود 10 دقیقه داشتم میکردم که دیدم داره گرمم میشه بهش گفتم سارا جونم داره میاد چیکارش کنم؟
گفت تو مال منو خوردی منم میخوام مال تورو بوخورم بعدش بلند شد و کیرمو کرد تو دهن و شروع کرد به ساک زدن که یه دفعه تمام آبم اومد و خالی شد تو دهنش. با ولع تمام آبمو خورذ و گفت این اولین ابیه که میخورم خیلی خوشمزه بود. اومد تو بغلم و شروع کردیم لب گرفتن.
خلاصه اونشب ما 4 بار دیگه این کارو تکرار کردیم تا حدی که بار آخر از هیچکدوممون آبی خارج نمیشد.
حدود 10 روز طول کشید تا بابا و مامان برگشتن. توی این 10 روز هر روز یک بار و هر شب یک بار باهم دیگه سکس داشتیم.
از اون به بعد من به خواهرم به چشم زنم نگاه میکنم.
خیلی دوسش دارم و آرزومه که بتونم یه روز باهاش ازدواج کنم اما حیف که این آرزو دست نیافتنیه.
امیدوارم از سرگذشت من و خواهرم خوشتون اومده باشه

۶۵ نظر:

 1. خوارکسه اون خوارتوگاییدم بی غیرت

  پاسخحذف
 2. تو یه ابلیسی کثافت مادر به خطا رفته

  پاسخحذف
 3. سلام اگه کسی هست بکنمش واسه سکس که دوس داشته باشه بهترین سکس عمرش رو داشته باشه بهش حال بدم هیچ وقت فراموش نکنه واسش بدنش رو بخورم کسش رو بخورم با سینه هاش بازی کنم اگه کسی دنبال کسی هست که بهش حال بدم ارضاش کنه به اوج شهوت برسونمش هم ادم قابل اعتماد باشه من هستم خوزستان فرقی نمیکنه طرف حسابم کجای باشه 09393956387

  پاسخحذف
 4. واقعا بی غیرتی هم تو و هم خواهر جندت

  پاسخحذف
 5. خاک برسر کسکشت با داستان خالی بندیت

  پاسخحذف
 6. داستان جالبی بود این نشون میده انسان ها ازادن وهرکاری رو که بیشتر میل به انجامش دارن رو میکنن واصلا هم مهم نیست که کی چی میگه مهم خود خود خودتی وبس تو برای دیگران زندگی نمیکنی

  پاسخحذف
 7. من افغانی هستم میگم من مادر هر چه ایرانی است گاییدم همتون کوسکش مادر جنده هستین اخه حیوان مادر شو وخواهر شو نمیگاییه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کیرم تو دهنت همین مونده تو عقب مونده که از کون مادرت پس افتادی زر بزنیِ..اره ماک ننه هر چی افغانیه گاییدم....کسکش کون...عبرت بگیر ببای ایران ابجیتم بیار

   حذف
  2. :)))))))))))))))))))))))))))))))) دمت گرم ریدی بش صالح. کیره عبدال مالک ریگی تو کس مادرت افغانی.حالا این یارو خودش با خواهرش این کیرو میکنه شما افغانی ها خو خواهرتونو به میدین به مردم بگایین بخاطر پوا

   حذف
 8. هی مادر جنده افغانی
  کس خواهر مادر تمام افغانی ها
  مادر جنده کیر ایرانیا تو کوس خواهرت
  تو خودت تخم حیضی آشغال عوضی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مادرتو گاییدم بی ناموس حرومزاده خارکسده برو دنبال خواهرت بگرد که امشب معلوم نیس زیر کی میخوابه

   حذف
 9. های افغانی دهاتی عقب افتاده مواظب حرف زدن با ش.گاگول عقب مانده ذهنی

  پاسخحذف
 10. درسته کسی که خاهرشو میکنه بی شرف و کثافته ولی حواست باشه افغانیه عوضی که اون یه ایرانیه. در مقابل ایرانیا باید سرتو بندازی پایین. احمق.

  پاسخحذف
 11. عزیزان خواهشمند است فکر نکنید همه چیز را میدانید (مثل بعضی ها ) یا خیلی باحالید و میفهمید و ... شما از این دنیا به اندازه اطلاعات دریافتی خود درک و فهم مکنید و بعضی منکرات زمانی در تاریخ یک چیز عادی بوده ودر این دنیای بزرگ همین الان هم در بعضی جاها هست . در مورد این داستان در یکی از کشورهای بزرگ دنیا این موضوع به صورت کاملا قانونی ( ازدواج) هست . پس قضاوت نکنید شاید این عزیزان از شما انسان تر باشند. بیاد داشته باشیم که در طول تاریخ قوانین توسط ما بوجود امده . ولی در ذات همه ما طبعیت حکم فرماست و طبعیت دو نفر که عشق بر انها سایه می فکند وصال است .( انسان باشیم ) متشکرم

  پاسخحذف
 12. کیرم تو کس ننت افغانی ناس خور زنده مرد شما افغانیار گیدم کس خوهرا

  پاسخحذف
 13. خاک برسرت ننتو گاییدم آخه آدم خواهرشو میگاد؟؟؟؟حتی تو خیالم نمیگاد تو حرومزاده ای ننتم جندس مطمئن باش
  من اگه خواهر داشتم رو تخم چشام میذاشتم خدا ببین به چه بی شرف هایی خواهر میده ننتو گاییدم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خواهر گاییده اگه بدت میاد گه میخوری سکس با خواهر میخونی . تازه اگه خواهر داشتی خودم میگاییدمش میزاشتمش رو تخمه کیرم

   حذف
 14. کیرم تو کس زن دخترت افغانی کارگر

  پاسخحذف
 15. خواهر هرچه ایرانی کس کش بی غیرت را گاییدم آخه حیونای قرن 21 کی خواهرشو میگاد بد بخت ترین وبی نانوس ترین مردم جهان شما ایرانی های دیوس وبی غیرت هستید

  پاسخحذف
 16. سلام خانمای سکسی و سن بالای شیرازی زنگ بزن09164546790ن

  پاسخحذف
 17. کیرم تو دهن هر چی ایرانیه ..خوب خواهر کسه تا تقی به توقی میخوره چرا جمع میبندی ...تو که خواهرت هر شب بقل یکی هستش اونوقت گردن کلفتی میکنی ...
  کیره هر چی افغانیه تو کسه خواهر ومادرتون ایرانیهای نژاد پرست ...
  شما ایرانیها نژاد پرستین
  شما ایرانیها نژاد پرستین
  شما ایرانیها نژاد پرستین

  پاسخحذف
 18. کیرم تو دهن هر چی ایرانیه ..خوب خواهر کسه تا تقی به توقی میخوره چرا جمع میبندی ...تو که خواهرت هر شب بقل یکی هستش اونوقت گردن کلفتی میکنی ...
  کیره هر چی افغانیه تو کسه خواهر ومادرتون ایرانیهای نژاد پرست ...
  شما ایرانیها نژاد پرستین
  شما ایرانیها نژاد پرستین
  شما ایرانیها نژاد پرستین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کیرم دهن هرچی افغانیه کس کشا ایران نباشه می میرید از گشنگی

   حذف
  2. افغانی اومده ای آن کس بکنه نه از گشنگی بمیره

   حذف
 19. افغانی فقط واسه حمالی درست شده ن برای حرف زدن کثیفن مثل گوه

  پاسخحذف
 20. افغانی فقط واسه حمالی درست شده ن برای حرف زدن کثیفن مثل گوه

  پاسخحذف
 21. عجب داستانی بود عالی .خواهر اینجوری نعمته کیرم توکس ننه توهم افغانی کسکش

  پاسخحذف
 22. کیرم هم توی دهن افغانی ها هم ایرانی ها ول کنید یک داستان بود که حال کردیم بسته دیگه

  پاسخحذف
 23. کیرم هم توی دهن افغانی ها هم ایرانی ها ول کنید یک داستان بود که حال کردیم بسته دیگه

  پاسخحذف
 24. کیرم هم توی دهن افغانی ها هم ایرانی ها ول کنید یک داستان بود که حال کردیم بسته دیگه

  پاسخحذف
 25. ای افغانی کسکش لاشی کیرهرچه ایرانی توکس خواهرت ننه جنده که طالبامادرت روگاییدن کسکش لاشی چرافحش میدی کسکش لاشی زن جنده خواهرت روهرچه خواننده این داستاته گاییدن شماسرکیرماایرانی زنده ایدکسکش کجای دنیااین جورمفت خوری میکنیدبوکومیدیدکثافت کاری نکن ازفرداافغانی بکاییم شمااگه غیرت داشتیدکسکش خواهرکوسه نبودیدازکشورجنده پرورتون دفاع میکردیداون ایرانیابودن هشت سال مثل شیرلزایران دفاع کردن پس کوخوری زیادنکن شمااگه کسکش ونامردنبودیدپسربچه پنج ساله رو......پس کوبخورکه طالبازن وخواهرتون روگاییدن بقران خدابه امام حسین قسم یک زن افغانی بیست ساله توخونه یکی دوسام مستاجرن شوهرش چاه میزنه اقابادوستم ذوماه پیش بودرفتیم زدیم توکوسش وای کوس افغاتی کردن داره وای کردن داره اون وای وای میکرد ومن تلمبه طالبی میزدم توکوسش رومش بلندی داشت کیردوستان ایرانی توکوس خواهرت ومادرت

  پاسخحذف
 26. افغانی مادر کسده شماها مرداتونم کس دارن و سال دوازده ماه حامله هستن فقط دارن توله سگ بیشرف حروم زاده تولید میکنن شما لطفا حمالیتونو بکنید و مادرتونو اجاره بدید و دهنتون که بوی هزاران هزار آب کیر میده رو ببندید. بیشرفای هرزه.افغانیا زیر تخم ما ایرانیا هم جا ندارن یک قطره آب کیرمونم براشون زیادیه مادر هرچی افغانیه رو تا ته گاییدم در واقع هممون گاییدیم

  پاسخحذف
 27. داداشا من همسایه افغانستانم و از این افغانا خوب میدونم ..اینا توو افغانستان چون عاشقه کونن اگه چشمشون کونه پسری رو بگیره بخدا قسم دختر یا خواهر شونو میدن ک بکنه بعد پسرره و میکنن یا قبله اردواجشون اگه زنشون حامله بشه باش ازدواج میکنن اگه هم ن ولش میکنن ..مفت مفت خونوادشونو میزارن همه بکنن

  پاسخحذف
 28. داداشا من همسایه افغانستانم و از این افغانا خوب میدونم ..اینا توو افغانستان چون عاشقه کونن اگه چشمشون کونه پسری رو بگیره بخدا قسم دختر یا خواهر شونو میدن ک بکنه بعد پسرره و میکنن یا قبله اردواجشون اگه زنشون حامله بشه باش ازدواج میکنن اگه هم ن ولش میکنن ..مفت مفت خونوادشونو میزارن همه بکنن

  پاسخحذف
 29. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 30. اگه افغانی ها نباشه کی خواهراتون بکنه

  پاسخحذف
 31. کیرم توناموستون بی ناموسا تاحالا نشده دختر ایرانی دوس پسرافغانی نداشته باشه خلاصه خواهرتون زیر کیر افغانی رفته

  پاسخحذف
 32. کیرم توناموستون بی ناموسا تاحالا نشده دختر ایرانی دوس پسرافغانی نداشته باشه خلاصه خواهرتون زیر کیر افغانی رفته

  پاسخحذف
 33. اگه افغانی ها نباشه کی خواهراتون بکنه

  پاسخحذف
 34. اگه افغانیا نباشه خواهراتون ب کیابدن پس ب سفت زن خواهرتون توحین نکنین

  پاسخحذف
 35. حالا جدی من افغانیم ی بار خواهراتون بیارین بکنم قول میدم فیلمشم براتون بفرستم

  پاسخحذف
 36. شهاب اگه همسایه افغانیاهستی پس بدون خواهرتو کردن شک نکن بدو ببرش دکتر ببین پردش پاره نشده باشه

  پاسخحذف
 37. شهاب اگه همسایه افغانیاهستی پس بدون خواهرتو کردن شک نکن بدو ببرش دکتر ببین پردش پاره نشده باشه

  پاسخحذف
 38. حیف میترسم ابروم بره بقران نشون میدادم فیلماشون که چندتا ایرانی فقط زیر من خوابیده حیف نمیشه پس ادعا پاکی نکنین خواهراهمه تون کسه بدبختا خودتون خبرندارین

  پاسخحذف
 39. حیف میترسم ابروم بره بقران نشون میدادم فیلماشون که چندتا ایرانی فقط زیر من خوابیده حیف نمیشه پس ادعا پاکی نکنین خواهراهمه تون کسه بدبختا خودتون خبرندارین

  پاسخحذف
 40. حالا جدی من افغانیم ی بار خواهراتون بیارین بکنم قول میدم فیلمشم براتون بفرستم

  پاسخحذف
 41. اگه افغانیا نباشه خواهراتون ب کیابدن پس ب سفت زن خواهرتون توحین نکنین

  پاسخحذف
 42. تو از خودت خواهر مادر نداری کوس ننه آمدی ایران خواهر خودتو بیار تامابکونیم

  پاسخحذف
 43. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 44. امیر علی خواهرت و بیخیال بیا کیر خودم و بزارم تو دهنت کسکش تو بکنی اخه راست میگی فیلم و بزار ببینن همه کسکش که ابرو نداره

  پاسخحذف
 45. افغانی سگم شاخ شده واس ما!! از ماست که بر ماست

  پاسخحذف
 46. ی خانوم داغ و با شخصیت پیام بده تلگرام واسه سکس چت لطفا ،۰۹۳۰۵۶۶۲۸۱۱

  پاسخحذف
 47. یه دوست دختر افغانی داشتم امیر علی خدایی شاه کوس بود.شیش ماه باهم بودیم .نیم ساعت سکس میکردیم بیست دقیقه شو میگفت بکن تو کونم .کون داشتها طلا بود.

  پاسخحذف
 48. یه دوست دختر افغانی داشتم امیر علی خدایی شاه کوس بود.شیش ماه باهم بودیم .نیم ساعت سکس میکردیم بیست دقیقه شو میگفت بکن تو کونم .کون داشتها طلا بود.

  پاسخحذف
 49. امیرعلی وقتی از کون میکردم بیشتر حال میکرد میگفت بابام فقط از کون منو مادرمو میکنه.ولی برادرم از جلو هم منو میکنه.ابمو حتما باید میریختم تو کونش وگرنه ناراحت میشد امیر علی افغانی عزیز.

  پاسخحذف
 50. یه روز بهش گفتم خواهرتو بیار با یکی از دوستام رفیقش کنم پولداره یکم به خواهرت برسه.گفت باشه.وقتی خواهرشو اورد دیدم یه دختر سیزده ساله اس.اولش ناراحت شدم ولی بعدکه فهمیدم اوپن هستش وانقدر بیحیا وپررو بود ناراحتیم برطرف شد.هم باباش هم داداشش اینارو میکردن. اونوقت تو مادرجنده اومدی میگی ایرانی فلانه وبهمانه.من نمیخوام بگم اینکار درست نیست.بلکه تو زمونه ای که هستیم این کارو بد میدونن.وگرنه تاریخ میگه مردمان خیلی وقته پیش بنا به دلایل بسیار موجهی که الان جاش نیست بگم با خواهر وبرادراشون وصلت میکردن.

  پاسخحذف
 51. فقط خواستم اینو بگم بدونی من خودم اینو دیدم ومطمینم که درسته. دختر سیزده ساله رو بابای افغانیش وبرادرش میکردنش.دختر سیزده ساله انقدر داده بود کونش عین اب خوردن بدون خیس کردن باز میشد.انگار کون یه زن سی ساله بود.هم خودن هم رفیقم از کون کردیمش امیر ع جون.نوش جون کیرمن وهمه کسانی که افغانیهارو میکنن.خدایی بعضی هاشون یدونه هستن.امیر علی این قضیه مال دوسال پیشه.میخوام بدونی رفیقم به دختر سیزده ساله بیست هزار تومن پول داد.تخماشه لیس میزد این دختره.بیست تومن.اونوقت تو اومدی زر مفت میزنی بچه کونی.

  پاسخحذف
 52. مرتضی دمت گرم نوش جونت افغانیا عاشق کیر ایرانیا هستن ایناییم ک میبنی پشت گوشی زر میزنن قشنگ معلومه از ایرانیا حاطره بد دارن کاریشون نداسته باشین فقط خواهر مادراشونو بکنین😂😂😂

  پاسخحذف
 53. تو کشورای خارجی اکثرا دخترا جنده هستن و تو کاواره و جنده خونه ها هستن که اتفاقا اکثرشونم ایرانی هستن چرا راه دور بریم در روز حدود ده دختر ایرانی پردشونو از دست میدن یا بی پولی خانواده یا رفیق بازی یا به زور حالا شما میاد افغانی رو فوش میدید که دختر افغانی جنده هست بابا ما افغانیا کارگر ساده مون روزی40هزار کار میکنه و استاها روزی 100هزار ی جنده ایرانی هر کوسی که بده 80هزار میگیره پس ی کار گر ساده شش روز در هفته که کار اخر هفته 3تا از خواهراتونو میبره میگاد استاها هم که دیگه هیچی اخر هفته به تعداد روزای هفته مادراتون یا خواهراتونو میگاد پس فرزندان من کوس نگید دختر درست کنید که اخر هفته نزدیکه این هفته میخوام مادراتونو ببرم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کس نگو مادری..اگه ادم بودید اگه غیرت بودین مملکت خودتونو نگه میداشتین نه اینکه بیاید از کیر ایرانیا بالا بریدو پشماشونو بزنین کسکشای تریاکی بیغیرتا دیگه این تو کل دنیا مطرحه ک افغانی جماعت یعنی بدبخت یعنی دزد یعنی کونی یعنی جنده یعنی حمال یعنی ارایشگر پشم کیره ایرانیا حقتونه هرچی سرتون میاد کسکشا حیفه واسه الاغ ک اسمشو رو شما بذارم پشت گوشی شاخ میشید ولی خوب میدونید واسه خوردن گوهه ایرانیا حاظرید تن مادرتونم حراج کنید خاک برسر بیغیرتتون کنم

   حذف